הסקר הושלם

!כל הכבוד סיימת את הסקר

.תודה על השתתפותך